Boliger

Ingeniørservice AS bistår med koordinatfesting, utstikking og innmåling av tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi tar Ansvarsrett for koordinatfesting og måling i marka, og leverer sosi-filer til kommunene. Vi bistår også med høydemålinger og terrengprofiler.

For å kunne være så effektiv som mulig må vi ha tilsendt følgende:  

• Situasjonskart som viser byggets plassering på tomten med målsatte avstander fra bygget til tomtegrensene og byggegrensene.

• Plantegninger.

• Eiendomskoordinater (matrikkelkart fra kommunen) for eiendommen.

Sendes til e-post adi@ingserv.no

 

Ingeniørservice AS leverer følgende:

• Stikningsplan

• Ansvarsrett for koordinatfesting og plassering

• Samsvarserklæring

• Utstikking/innmåling

• Sosi-fil til kommunen

Adelheid Iversen

Kundeansvarlig boliger

Phone947 91 731