Eiendom

Vi utfører oppdrag både for offentlige og private kunder knyttet til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradelingssaker, sammenføyninger, grenseoppgang, oppmålingsforretninger, seksjonering og matrikkelføring med mer.

Vi har kompetanse innen rådgivning og søknadsprosesser, inkludert byggesøknader, tilknyttet eiendom, slik som eiendomsgrenser, oppretting og endring av eiendom, rettighetssikring, forhandlinger, verdsetting av eiendom, eiendomsjuridiske vurderinger, seksjonering, sammenslåing, oppmålingsforretninger og tinglysing.

Vi utfører oppgaver knyttet til privat og offentlig sektor:

 • Søknad om fradeling (oppretting/endring)
 • Oppmåling av grenser/privat grensegang
 • Krav om sammenslåing
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Rådgivning i jordskiftesaker og lignende
 • Seksjonering
 • Tinglysing av rettigheter/heftelser
 • Finne gamle tinglyste dokumenter
 • Andre spørsmål av teknisk eller juridisk art vedrørende eiendom og eiendomsforhold
 • Komplett byggesøknad inkludert:
  – Søknad
  – Situasjonskart
  – Ansvarsrett
  – Samsvarserklæring
  – Rekommandert nabovarsling
  – Tegning: Plan snitt og fasade
  – Utstikking av tomt/hus
ADELHEID IVERSEN

Kundeansvarlig boliger

E-post: adi@ingserv.no
Telefon: 947 91 731

TERJE MJØS

Byggesakskonsulent

E-post: tm@ingserv.no
Telefon: 928 18 314

JOHAN MARTIN HANSEN

Oppmålingsingeniør

E-post: jmh@ingserv.no
Telefon: 957 82 533

Ingeniørservice AS

Broen 5D, 3170 Sem
Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Følg oss 

 acebook

 

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.