Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Detaljregulering av massedeponi ved Gretteåsen, del av gbnr 150/1

Re kommune

Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare rammene for deponering av rene naturlige masser.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varselbrev

Oversiktskart

Planomriss

Informasjon til oppstartmøte

Referat fra oppstarsmøte

Frist for uttalelse: 7/3-2018


Detaljregulering av Narverødveien 19 A og B, gbnr 153/1

Tønsberg kommune

Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varselbrev

Oversiktskart

Planomriss

Frist for uttalelse: 23/12-2017


Detaljregulering av Skaugveien, gbnr 78/1

Re kommune

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ca. 10-15 romslige boligtomter med tilhørende anlegg.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Planomriss

Frist for uttalelse: 19/12-2017

 


Detaljregulering med planprogram for Søre Åsen, gbnr 116/2

Tunhovd kommune

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 80-110 fritidsboliger med tilhørende anlegg.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varselbrev

Oversiktskart

Avgrensning av reguleringsområdet

Planprogram

Frist for uttalelse: 15/12-2017


Ingeniørservice AS

Broen 5D, 3170 Sem
Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Følg oss 

  acebook

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.