Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Søker nye arealplanleggere

Bli med og skap Norges råeste reguleringsplaner. Vi har økende oppdragsmengde og vil styrke vår avdeling for arealplaner med 3 driftige planleggere. Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi i visualisering av reguleringsplaner og vil sammen med deg bli best på 3D i planarbeid. Vi søker en erfaren planlegger og en nyutdannet, pluss en erfaren planlegger som vil få lederansvar for plan- og VVA-gruppa, som i dag består av 7 medarbeidere.

Stillingsannonse:

finn.no

Søknadsfrist: 31/7-2018


Detaljregulering for Strandskogen, gbnr 94/2, 6 m.fl.

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nye fritidseiendommer med tilhørende adkomst og noe friluftsområder. I tillegg skal kryss mellom Østerøyveien (Fv. 265) og Strandskogen utbedres.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 27/8-2018


Detaljregulering for Bergstien 6, utvidelse av planområdet

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for fortettng med ny leilighetsbebyggelse tett inntil Andebu sentrum. Det tilrettelegges for opp til 17 nye boenheter. Plangrensen utvides hovedsakelig inn på tomten til Bergstien 8 for å inkludere snuareal her.

Berørte grunneiere har fått tilsendt eget brev eller blitt kontaktet direkte.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Frist for uttalelse: 27/7-2018


Detaljregulering for Solberggrenda Platå, gbnr 45/9 m.fl.

Holmestrand kommune

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av opp til 32 boenheter (2 boliger per daa) i form av firemannsboliger og eneboliger, samt tilrettelegging for lekeareal. Planområdet er på ca. 16 daa.

Ny plan vil erstatte eksisterende reguleringsplan nr. 3070.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøtet

Informasjon til oppstartsmøtet

Illustrasjon til oppstartsmøtet

Frist for uttalelse: 1/5-2018


Detaljregulering for Pikås, gbnr 548/61 m.fl.

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 7 4-mannsboliger med tilhørende anlegg. Planområdet er på ca. 15 daa.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøtet

Frist for uttalelse: 23/4-2018


Detaljregulering for Ulverød, gbnr 2049/2 m.fl.

Larvik kommune

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et kombinert formål som lager/LNFR område samt adkomstvei fra Fylkesvei 204.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Planomriss

Oversiktskart 

Referat fra oppstartsmøtet 

Frist for uttalelse: 26/3-2018


Detaljregulering av eiendommen gbnr 87/2, Grandmo 6 i Gaupne

Luster kommune

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for fortetting med 2 – 3 nye eneboligtomter på eiendommen.

Kjente grunneiere og rettighetshavere har fått tilsendt eget brev.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Oversiktskart

Referat fra oppstartsmøtet

Frist for uttalelse: 21/3-2018


Ingeniørservice AS

Broen 5D, 3170 Sem
Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Følg oss 

  acebook

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.