Masseberegning

Ved hjelp av digitale kartdata eller oppmåling i marka utfører vi masseberegning av veianlegg, pukkverk, massedepot eller annet som kan måles og beregnes.

Arild Iversen

Daglig leder

Phone950 80 180