Reguleringsplan

Vi i Ingeniørservice har erfaring og kompetanse innen arealplanlegging både på overordnet og detaljert nivå. Vi tilbyr bistand i reguleringsarbeid gjennom alle fasene i tett samarbeid med tiltakshaver.

Vi har kompetanse med utarbeidelse av overordnede reguleringsplaner, detaljerte reguleringsplaner, mindre reguleringsendringer, tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser. Vi har også kompetanse og erfaring til å utføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og konsekvensutredning (KU) i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Vi har kontakter innen andre fagmiljø, som inkluderer blant annet arkitekter, VA-prosjekterende, støykonsulenter og miljøfaglige konsulenter. Innspill fra flere fagområder vil kunne være nødvendig for utarbeidelse av en helhetlig plan med gode løsninger.

Kunngjøringer av oppstart av reguleringsarbeid finnes her.

KJERSTI JACOBSEN
KJERSTI JACOBSEN

Arealplanlegger

E-post: kj@ingserv.no
Telefon: 950 80 183

VERONIKA VALBØ
VERONIKA VALBØ

Arealplanlegger

E-post: vv@ingserv.no 
Telefon: 414 71 374

Referanser

Detaljregulering
Lefserødåsen
Detaljregulering for Nordre Hem Massedeponi
Detaljregulering Bergsboten,
Akvafarm II

Ingeniørservice AS

Broen 5D, 3170 Sem
Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Følg oss 

  acebook

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.