Reguleringsplaner

Det har de siste årene blitt strengere krav til digital leveranse av reguleringsplaner. Ingeniørservice er hele tiden oppdatert på sosi-standarden og leverer digitale planer som de skal leveres. Vi utfører reguleringsarbeid fra A-Å i tett samarbeid med tiltakshaver.

Planer til uttalelse:

Kommune: Larvik

Adresse: Sofus Bugges vei 24

GBnr: 2011/4 

Frist for uttalelse: 4/3/17

---

Kommune: Sandefjord

Adresse: Bergstien 6

GBnr: 216/82 m.fl.

Frist for uttalelse: Innen 13.05.2017.

---

Arild Michelsen

Arealplanlegger

Phone94 78 00 50