Tekniske planer

Vei, vann og avløp

Vi tilbyr prosjektering av private og kommunale veier, kryssutforming og byggeplaner for fylkesveger. Private og kommunale vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering med beregninger, samt prosjektering av mindre renseanlegg. Vi kan levere data til alle typer maskinstyringer. Vi benytter G-prog for anbudsbeskrivelse.

Prosjekteringsavdelingen ble opprettet i 2011, og har siden den gang hatt mange prosjekter i stor og liten skala. Alt fra overvannshåndtering av eneboliger til boligfelt med nesten 400 boliger. Ingen prosjekt er for små. Avdelingen har i dag 3 ansatte på fulltid.

Vi prosjekterer overvannshåndtering og beregninger for å imøtekomme dagens og fremtidens klimaendringer. Med overvannshåndtering følger detaljer av valgte løsninger med, enten om det er ved infiltrasjon til grunnen, lukkede løsninger som f.eks. fordrøyningsmagasin, en kombinasjon av dette eller blå-grønne løsninger.

Vi prosjekterer komplette byggeplaner for vei-, vann- og avløpsanlegg, samt vi kan bistå med å sammenstille data fra nettselskaper og fiberlevrandører.

Vi  kan utarbeide kommunaltekniske planer og notater i forbindelse med reguleringsplaner, hvor vi redegjør for utbyggingen for å sikre at prosjektene lar seg gjennomføre.

I tillegg gjør vi også masseberegninger, bistår med tomteutforming for massebalanse, mengdeberegninger for VA-grøfter og veioppbygging.

HAAKON AASHAMMER
HAAKON AASHAMMER

VA-planlegger

E-post: haa@ingserv.no
Telefon: 924 18 628

RUNE LIANE

VA-ingeniør

E-post: rl@ingserv.no
Telefon: 922 37 634

OLE MARTIN BRATTÅS

Ingeniør

E-post: omb@ingserv.no
Telefon: 950 80 182

Referanser

Valløveien 15
Mortensrud Muslimske senter
Ormåsen

Ingeniørservice AS

Broen 5D, 3170 Sem
Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Følg oss 

 acebook

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.