Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Detaljregulering for Rullekoll, gbnr 25/45 m.fl.

Nome kommune

Formålet med planen er å legge til rette for 21 nye boenheter i form av 9 eneboliger og 3 firemannsboliger, samt tilrettelegging for nærlekeplass.

Nytt planforslag vil erstatte eksisterende reguleringsplan for Rullekoll med planID 1998_02 i sin helhet og regulerer også en begrenset utvidelse i forhold til eksisterende plan. Planområdet er på ca. 15. daa.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 26/10-2018


Detaljregulering for Strandskogen, gbnr 94/2, 6 m.fl.

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nye fritidseiendommer med tilhørende adkomst og noe friluftsområder. I tillegg skal kryss mellom Østerøyveien (Fv. 265) og Strandskogen utbedres.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 27/8-2018


Detaljregulering for Bergstien 6, utvidelse av planområdet

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for fortettng med ny leilighetsbebyggelse tett inntil Andebu sentrum. Det tilrettelegges for opp til 17 nye boenheter. Plangrensen utvides hovedsakelig inn på tomten til Bergstien 8 for å inkludere snuareal her.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Frist for uttalelse: 27/7-2018


Detaljregulering for Solberggrenda Platå, gbnr 45/9 m.fl.

Holmestrand kommune

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av opp til 32 boenheter (2 boliger per daa) i form av firemannsboliger og eneboliger, samt tilrettelegging for lekeareal. Planområdet er på ca. 16 daa.

Ny plan vil erstatte eksisterende reguleringsplan nr. 3070.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøtet

Informasjon til oppstartsmøtet

Illustrasjon til oppstartsmøtet

Frist for uttalelse: 1/5-2018


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.