Reguleringsplan

Vi i Ingeniørservice har erfaring og kompetanse innen arealplanlegging både på overordnet og detaljert nivå. Vi tilbyr bistand i reguleringsarbeid gjennom alle fasene i tett samarbeid med tiltakshaver.

Vi har kompetanse med utarbeidelse av overordnede reguleringsplaner, detaljerte reguleringsplaner, mindre reguleringsendringer, med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og andre dokumenter. Vi har også kompetanse og erfaring til å utføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), konsekvensutredning (KU), samt landskapsutforming i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Vi har kontakter innen andre fagmiljø, som inkluderer blant annet arkitekter, VA-prosjekterende, støykonsulenter og miljøfaglige konsulenter. Innspill fra flere fagområder vil kunne være nødvendig for utarbeidelse av en helhetlig plan med gode løsninger.

Kunngjøringer av oppstart av reguleringsarbeid finnes her.

STEINAR ALSTAD
STEINAR ALSTAD

Avdelingsleder arealplan

E-post: sa@ingserv.no
Telefon: 971 82 876

KJERSTI JACOBSEN
KJERSTI JACOBSEN

Arealplanlegger

E-post: kj@ingserv.no
Telefon: 950 80 183

VERONIKA VALBØ
VERONIKA VALBØ

Arealplanlegger

E-post: vv@ingserv.no 
Telefon: 414 71 374

Referanser

Detaljregulering
Lefserødåsen
Detaljregulering for Nordre Hem Massedeponi
Detaljregulering Bergsboten,
Akvafarm II

Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.