Vi er Ingeniørservice

Ingeniørservice AS har 28 medarbeidere med solid og variert erfaring innen flere fagområder relatert til geomatikkfaget. Vi har lang og variert erfaring både fra privat og offentlig virksomhet. Våre pålitelige og erfarne medarbeidere gjør oss godt egnet både som rådgivere og utfører i mange typer oppdrag.

Trenger du hjelp til fradeling av eiendom, utarbeidelse av reguleringsplaner og tekniske planer for VVA? Har du noe som skal stikkes ut eller måles inn? Vi kan hjelpe deg.

våre tjenester

Regulering

Ingeniørservice har erfaring og kompetanse innen arealplanlegging både på overordnet og detaljert nivå.
Vi tilbyr bistand i reguleringsarbeid gjennom alle fasene i tett samarbeid med tiltakshaver.

Eiendom

Vi utfører oppdrag både for offentlige og private kunder knyttet til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradelingssaker, sammenføyninger, grenseoppgang, oppmålingsforretninger, seksjonering og matrikkelføring med mer.

Stikking og oppmåling

Ingeniørservice er en fleksibel og pålitelig leverandør av avanserte og presise stikningstjenester. Vi bistår i store og små utbyggingsoppdrag i privat og offentlig sektor og har moderne utstyr og erfarne medarbeidere.

Tekniske planer

Vi tilbyr prosjektering av private og kommunale veier, kryssutforming og byggeplaner for fylkesveger. Private og kommunale vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering med beregninger, samt prosjektering av mindre renseanlegg.

Skanning og visualisering

Vi tilbyr skanning og visualisering av prosjekter med nøyaktighet i fokus. Ved å koble landmåling til datamodeller, videoer og 360 graders bilder lager vi riktige fremstillinger av nye byggeprosjekt i det eksisterende miljøet.


"I Ingeniørservice vet vi at kontroll er en nødvendig del av arbeidet. "

Hvor finner du oss?

Vi har valgt kontorer strategisk i forhold til nærhet til Vestfold, Telemark og Viken fylke.
I lang tid har vestfold vært vårt lokale området, derfor har vi  hovedkontor på Sem like utenfor Tønsberg. Få minutter unna påkjøringen til E18 som tar oss sørover eller nordover, der ditt prosjekt holder til.


I nyere tid har vi også etablert kontorer i Mjøndalen for å kunne dekke østlandet. Med nærhet til Drammen, er vi i nærheten av ditt prosjekt.

Vi dekker østlandet med våre dyktige ansatte.

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem
Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen