Vi er IngeniørserviceIngeniørservice AS har 25 medarbeidere med solid og variert erfaring innen flere fagområder relatert til geomatikkfaget, fra både privat og offentlig virksomhet. Våre pålitelige og kompetente medarbeidere gjør oss godt egent både som rådgivere og utfører.

Trenger du hjelp til fradeling av eiendom eller tekniske planer for VVA? Har du noe som skal stikkes ut eller måles inn? Vi kan hjelpe deg.

våre tjenester

Eiendom

Vi utfører oppdrag både for offentlige og private kunder knyttet til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradelingssaker, sammenføyninger, grenseoppgang, oppmålingsforretninger, seksjonering og matrikkelføring med mer.

Stikking & oppmåling

Ingeniørservice er en fleksibel og pålitelig leverandør av avanserte og presise stikningstjenester. Vi bistår i store og små utbyggingsoppdrag i privat og offentlig sektor og har moderne utstyr og erfarne medarbeidere.

Tekniske planer

Vi tilbyr prosjektering av private og kommunale veier, kryssutforming og byggeplaner for fylkesveger. Private og kommunale vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering med beregninger, samt prosjektering av mindre renseanlegg.

Skanning & dronefotografering

Vi tilbyr skanning og visualisering av prosjekter med nøyaktighet i fokus. Ved å koble landmåling til datamodeller, videoer og 360 graders bilder lager vi riktige fremstillinger av nye byggeprosjekt i det eksisterende miljøet.


Hvor finner du oss?


Vårt hovedkontor ligger på Sem like utenfor Tønsberg, sentralt rett ved påkjøring til E18. Vi har i tillegg et kontor i Tollbugata 115, i Drammen.

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem
Avdelingskontor:
Tollbugata 115, 3041Drammen