Vei, vann og avløp

Vi tilbyr prosjektering av private og kommunale veier, kryssutforming og byggeplaner for veier. Private og kommunale vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering med beregninger, samt prosjektering av mindre renseanlegg. Vi kan levere data til alle typer maskinstyringer.Prosjekteringsavdelingen ble opprettet i 2011, og har siden den gang hatt mange prosjekter i stor og liten skala. Alt fra eneboliger til store boligfelt. Avdelingen har i dag 4 ansatte på fulltid. Vi prosjekterer overvannshåndtering og beregninger for å imøtekomme dagens og fremtidens klimaendringer. Med overvannshåndtering følger detaljer av valgte løsninger med, enten om det er ved infiltrasjon til grunnen, lukkede løsninger som f.eks. fordrøyningsmagasin, en kombinasjon av dette eller blå-grønne løsninger.

Vi prosjekterer komplette byggeplaner for vei-, vann- og avløpsanlegg, samt vi kan bistå med å sammenstille data fra nettselskaper og fiberleverandører.

Vi kan utarbeide kommunaltekniske planer og notater i forbindelse med reguleringsplaner, hvor vi redegjør for utbyggingen for å sikre at prosjektene lar seg gjennomføre.

I tillegg gjør vi også masseberegninger, bistår med tomteutforming for massebalanse, mengdeberegninger for VA-grøfter og veioppbygging.

vil du vite mer? kontakt oss!

Ruben Kleppan
Avdelingsleder VA
E-postTelefon