Vei, vann, avløp og overvann

VAO-avdelingen på Sem består av fire ansatte med lang erfaring innen vei, vann, avløp og overvannshåndtering. Vi jobber med prosjekter i alle faser, fra tidlig fase til detaljprosjektering, og har god erfaring med alt fra små utbygginger til store byggeprosjekt. Vi er godt kjent med dagens utfordringer, særlig med tanke på økende klimaendringer og utfordringene dette fører med seg.  Vi har god kompetanse, er løsningsorienterte og tilstreber å finne de beste løsningene for våre kunder, både i forhold til økonomi og bærekraft.

Vi kan tilby følgende tjenester:
  • Kommunalteknisk plan og teknisk notat for søknader i alle faser
  • Rådgivning og prosjektering av VA-løsninger
  • Rådgivning og prosjektering av overvannshåndtering
  • Rådgivning og prosjektering av vei
  • Beregninger av fordrøyningsmagasin
  • Masseberegninger
  • Maskinstyringsdata
  • Prosjektering av mindre renseanlegg
Overvannshåndtering

På grunn av klimaendringer stilles det stadig nye krav til overvannshåndtering. I tillegg stiller kommunene ulike krav.  Utbyggere må levere redegjørelser av grunnforhold, avrenningsmønster og flomveier, beregninger av vannmengder, tegninger som viser tiltaket og hvordan overvannet er tenkt å ledes/ løses i byggeområdet og mye mer.  Ingeniørservice har bred erfaring med å innhente all informasjon som trengs, og med å lage slike tekniske planer.Vi gjør alltid vårt ytterste for å prosjektere gode løsninger, med tanke på både miljøets beste, samt å få til den beste løsningen for kunden.

Vi kan overvann!

vil du vite mer? kontakt oss!

Elon Faber
VA-ingeniør
E-postTelefon