Stikking og oppmåling

Ingeniørservice er en fleksibel og pålitelig leverandør av avanserte og presise stikningstjenester. Vi bistår i store og små utbyggingsoppdrag i privat og offentlig sektor og har moderne utstyr og erfarne medarbeidere.

Boliger og hytte
Ingeniørservice AS bistår med koordinatfesting, utstikking og innmåling av tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi tar ansvarsrett for koordinatfesting og måling i marka, og leverer sosi-filer til kommunene. Vi bistår også med høydemålinger og terrengprofiler. For å kunne være så effektiv som mulig må vi ha tilsendt følgende:  
  • Situasjonskart som viser byggets plassering på tomten med målsatte avstander fra bygget til tomtegrensene og byggegrensene
  • Plantegninger
  • Eiendomskoordinater (matrikkelkart fra kommunen) for eiendommen
Sendes til e-postadi@ingserv.no
Vi leverer følgende:
  • Stikningsplan
  • Ansvarsrett for koordinatfesting og plassering
  • Samsvarserklæring
  • Utstikking/innmåling
  • Sosi-fil til kommunen
skanning og dronefoto
Vi flyr drone og skanner for de prosjektene hvor dette er den rette fremgangsmåten. Vi kan da fremstille ortofoto og punktsky for prosjekteringsgrunnlag eller dokumentasjon av dagens situasjon.

Les mer på side om Skanning og visualisering
bygg- og anleggstikking
Ingeniørservice AS har erfaring fra alt mellom små adkomstveier, leilighetsbygg og motorveier til jernbaneutbygging og stoer næringsbyggVi disponerer moderne gps’er, fjernstyrte totalstasjoner og skannere.Vi har mange erfarne byggstikkere som sikrer høy nøyaktighet i byggeprosessen.
data til maskinstyring
Flere og flere entreprenører utstyrer maskinparken sin med gps-styring. Vi har dyktige folk med erfaring fra store veianlegg som leverer maskinstyringsfiler til de fleste produsenter.
masseberegning
Ved hjelp av digitale kartdata eller oppmåling i marka utfører vi masseberegning av veianlegg, pukkverk, massedepot eller annet som kan måles og beregnes.
terrengmodeller
God planlegging krever godt grunnlag. Vi måler og leverer digitale terrengmodeller med høy nøyaktighet og god kunnskap om hvordan digitale modeller benytte
setningsmålinger
Ingeniørservice disponerer to digitale presisjonsnivellerer, en på Sem og en i Mjøndalen. Disse sikrer nøyaktige målinger for registrering av bevegelser i bygg og andre konstruksjoner.
va-registrering
Ingeniørservice vet hvordan en grundig VA-registrering skal gjennomføres. Vårt avanserte måleutstyr og vår kompetanse gir kundene relevante og riktige opplysninger. Vi bidrar til at den videre planleggingen går raskt og effektivt eller leverer «som bygd»-dokumentasjon klar for Gemini VA.

vil du vite mer? kontakt oss!

Adelheid Iversen
Kundeansvarlig boliger
947 91 731E-post
Arild Iversen
Salgs- og markedssjef
950 80 180E-post