Eiendom

Vi utfører oppdrag både for offentlige og private kunder knyttet til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradelingssaker, sammenføyninger, grenseoppgang, oppmålingsforretninger, seksjonering og matrikkelføring med mer. Vi har kompetanse innen rådgivning og søknadsprosesser tilknyttet eiendom, slik som eiendomsgrenser, oppretting og endring av eiendom, seksjonering, sammenslåing, oppmålingsforretninger og tinglysing.

  • Søknad om fradeling (oppretting/endring)
  • Oppmåling av grenser/privat grensegang
  • Krav om sammenslåing
  • Seksjonering
  • Tinglysing av rettigheter/heftelser
  • Finne gamle tinglyste dokumenter
  • Andre spørsmål av teknisk eller juridisk art vedrørende eiendom og eiendomsforhold

vil du vite mer? kontakt oss!

Adelheid Iversen
Kundeansvarlig boliger
947 91 731E-post
Arild Iversen
Salgs- og markedssjef
950 80 180E-post