Det er ikke så nøye hvor grensa går, så lenge den er på rett sted.

Vi utfører oppdrag både for offentlige og private kunder knyttet til matrikkelloven og plan- og bygningsloven. Fradelingssaker, sammenføyninger, grenseoppgang, oppmålingsforretninger, seksjonering og matrikkelføring med mer.

Vi har kompetanse innen rådgivning og søknadsprosesser tilknyttet eiendom, slik som eiendomsgrenser, oppretting og endring av eiendom, seksjonering, sammenslåing, oppmålingsforretninger og tinglysing.

Vi utfører følgende oppgaver knyttet til privat og offentlig sektor:

- Søknad om fradeling (oppretting/endring)
- Oppmåling av grenser/privat grensegang
- Krav om sammenslåing
- Seksjonering
- Tinglysing av rettigheter/heftelser
- Finne gamle tinglyste dokumenter
- Andre spørsmål av teknisk eller juridisk art vedrørende eiendom og eiendomsforhold